II. Selim dönemine ait Battalgazi’de ayakta kalan eski ve ender yapılardan biri; Ağ Minare Camii Eski Malatya kalesinin doğu cephesinde, surlarla arasından geçen Derme Deresi kenarında, h.980  (m.1572) tarihinde Zaim Yusuf oğlu Himmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Cami kare planlı, tek kubbeli, kubbe kısmı sekizgen kasnak üzerine oturtulmuş tipik bir Osmanlı yapısı olan bu camiinin, tek olan minaresi yapıdan biraz uzak tutulmuş olup kuzeyde yer almaktadır. Harimin örtü sistemi olarak görülen kubbe sivri kemerli troplara otururken, dışta görülen sekizgen kasnak düzenlemesi içte görülmez.Kuzeyde yer alan giriş kapısı sivri kemerli niş içerisine alınmıştır. Yine kapının batısında sivri kemerli ve yarım daire kesitli Mihr abiyesi dikkat çeker. Camide bağımsız minare kare kaideli sekizgen pabuçlu silindirik gövdeli olup tek şerefelidir. Şerefenin altında iki sıra mukarnas süsleme bulunmaktadır. Minare daha eski tarihli olup, kaynaklarda XIII. yy. olarak belirtilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2007 yılında onarımı tamamlanmıştır.