EMİR ÖMER MESCİDİ ve TÜRBESİ (1563)

Eski Malatya kalesinin kuzey cephesinde, ‘’ çatlak’’ denen mevkide, sur kapısı girişinde, içerisinde Emir Ömer Bey yatırı olan küçük bir mescittir. Bina 971H. (1563M.) tarihinde yaptırılmıştır. Kesme taş ile yapılan bu mescit giriş kapısı orijinal durumunu koruyan süslerle tezyin edilmiş olup, işlemeciliği ile Osmanlı mimarisinin tipik bir örneğidir.İçerisinde bulunan yatırın Battalgazi döneminde yaşamış olan Emir Ömer Bey olma ihtimali vardır. Her ne kadar Melik Sunullah ailesinden bir mensup olarak gösterildiği belirtilse de bu ailenin Emir Ömer Bey soyuna mensup bir aile olduğu düşünülebilir. Tamımlar uymaktadır ve Emir Ömer Bey’in Malatya valiliği yaptığı bilinmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2006 yılında onarılmıştır.