SIDDI ZEYNEB KÜMBETİ

Karahan mahallesinde Karahan Cami yakınında, tamamen kesme taştan, sekizgen köşeli, kubbesi bu sekizgeni tamamlar yapıda sivri bir piramit şeklinde yapılmıştır.Kapısı batı yönündedir ve kitabesi yoktur. Kayseri de yapı özelliği aynı olan bir benzeri h.580-miladi 1184 tarihini taşımaktadır.Selçuklu dönemi olduğu tahmin edilmektedir. Battal Gazi’nin annesi ile eşinin isminin Zeynep olması sebebiyle, bu mezarın hangisine ait olduğu konusunda çelişki vardır. Halk arasındaki inanışa göre bu yatıra sevenlerin kavuşması, küskünlerin barışması gayesi ile yoğun bir ziyaretçisi vardır. Yine  çeşitli hastalıklara iyi geleceği, çare olacağı ümidiyle gidilir.