TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜREÇ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 
 
Uyuşmazlık miktarı (Başvurunun parasal değeri)  ve Başvuru Şartları
01.01.2019 tarihi itibariyle Uyuşmazlık değeri;
• 5.650 TL’nin altında ise İlçe Tüketici Hakem Heyetine,
• 5.650 TL ile 8.480 TL arasında ise İl Tüketici Hakem Heyetine
• 8.480 TL’nin üzerinde ise Tüketici Mahkemelerine başvurmalısınız.
Başvuru sahibinin , tarafların kimlik bilgilerini, adreslerini varsa unvanlarını, iletişim bilgilerini, şikayet edilen tarafın MERSİS yada Vergi Kimlik numaralarını , uyuşmazlık konusunu ve başvuru sahibinin seçimlik haklarından hangisini tercih ettiğini içeren bilgilerin yer aldığı dilekçeyi , mal veya hizmetin satın alındığı yada başvuru sahibinin ikametgahının bulunduğu yer hakem heyetine bizzat veya elektronik ortamda sunması gerekmektedir.
 
Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunulabilmesi için dilekçe doldurulması zorunlu olup dilekçe örneği için tıklayınız.
 
Başvurular Hakem Heyetine;
• Şahsen
• Posta yoluyla
• E-Devlet şifresi ile TÜBİS (Tüketici Bilgi Sistemi)  üzerinden yapılabilir.
 
 
DİKKAT :  Elektronik yolla yapılan başvurularda ;
• Talebin türü ( sözleşmeden  iptali ve bedel iadesi ,  yenisi ile değişim, ücretsiz onarım , ayıp oranında bedel indirimi )
• Şikayet edilen tarafın (satıcı , sağlayıcı ) ticaret unvanı , adres bilgisi , MERSİS veya Vergi Kimlik Numarası
• Fatura, fiş, sözleşme gibi vb. şikayete konu tüm belgelerin başvuru sahibi tarafından TÜBİS ‘e yüklenmesi hususu tüketicilerin uyuşmazlığa çözüm bulabilmesi konusunda önem arz etmektedir.
 
 
  • Mesafeli Sözleşmeler , İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler ve Taksitle Satış Sözleşmesi kapsamındaki uyuşmazlıklara dair yapılacak başvurularda Mesafeli Sözleşmeler ve İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler için 14 günlük , Taksitle Satış Sözleşmesi için ise 7 günlük cayma hakkı süresi bulunmaktadır. Tüketicilerin yukarıda belirtilen yasal süreler içerisinde sözleşmenin iptali taleplerini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı ya da sağlayıcıya yöneltmiş olması gereklidir.
 
 
Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapıldıktan sonraki süreç;
İlçe Tüketici Hakem Heyetine yapılmış olan başvuru , karşı tarafa bildirilir ve şikayet edilen taraftan makul süre  içinde savunmanın gönderilmesi istenilir. Heyet (ayda iki defa) toplanarak gündeminde hazır olan tüketici başvurularını görüşür , gerekli görülen uyuşmazlıklar hakkında bilirkişi görevlendirmesi yapar  ve karara bağlar. Tüketici Hakem Heyetinden çıkan karar başvuru sahibine ve şikayet edilen tarafa tebliğ edilir. Tarafların tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz yolu açıktır. Tüketici İlçe Hakem Heyetinin verdiği karar tarafları bağlar ve icrai takibat yapılabilir.
 
Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre 6 ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.
 
Başvuru sahipleri , Tüketici Hakem Heyetimizdeki yoğunluk nedeniyle başvuru dilekçesi hakkında E- Devlet Kapısı portalında https://tuketicisikayeti.gtb.gov.tr/  Linki üzerinden bilgi alabilirler.