Saim YILMAZ
Yazı İşleri Müdürü
 
İletişim: 
TEL:                        0422-841 25 05
FAKS:                     0422-841 35 00