Battalgazi ilçesinde yer alan mescit şehir surlarının dışındadır. Yapının kitabesine göre yapım tarihi H. 1208/M.1794 yılına tarihlendirilir.  Kitabe,  Diyarbakır Valisi ve Maden-i Humayın Emir’i Yusuf Ziya Paşa’nın Oğlu Muhammet Sabit Bey adını taşımaktadır. Yapı bir mescit ile bu mescide kuzey doğu köşede birleşik türbe yapısından oluşur. Mevcut durumu ile kuzeybatıya doğru kayması dışında dikdörtgene yakın kare planlı bu yapının, içte güney ekseninde içe doğru çıkma yapan mihrabı ile doğu ve batı duvarında eksenden güneye kaymış durumda yuvarlak kemerli pencereleri bulunur. Doğu duvarın kuzeye yakın alanında ise, dikdörtgen giriş kapısı bulunur. Yapıya kuzeydoğuda birleşik türbenin batı duvarı, Mescit ’in doğu duvarının devamı olarak tasarlanmıştır. Mescidin hemen yanında güneybatı köşedeki kemerli bir kapıdan girilen türbe kısmının örtü sistemi olarak doğrudan duvara oturan basık bir kubbe görülür.