TARİHİ VE Coğrafi Yapısı         
            Malatya’nın ikinci yerleşim yeri olan ve 1988 yılına kadar Eskimalatya ismi ile anılan İlçemizin tarihi çok eskidir. Malatya şehrinin ilk kuruluş yeri bugünkü Orduzu Mahalle  içinde yer alan Aslantepe Höyüğü’dür. Bu alan özellikle M.Ö. XX ve XIX.  yüzyıllarda işlek kervan yollarının kesiştiği bir bölümdür. O zaman ki Asur ve Urartu kaynaklarında bu yöre MALDİA, MELİT, MELİDE ve MELİTEA olarak değişik biçimlerde isimlendirilmiştir. M.S. I. yy’da Aslantepe Höyüğü’ndeki bu yerleşim birimi bugünkü Eskimalatya üzerine kaymıştır. Dolayısıyla bu tarihten itibaren 1838 yılına kadar geçen ve Malatya tarihi olarak anlatılan bölüm aslında Battalgazi İlçesinin tarihidir.
            Romalılar ve Bizanslılar döneminde büyük bir şehir haline gelen Eskimalatya etrafı surlarla çevrilmiş, doğuda askeri bir üs olarak önem kazanmıştır. Bizans egemenliğinde olduğu halde yıllarca Sasanilerin akınına uğramış, VII. yy’dan X.yy’a kadar Araplarla Bizanslılar arasında el değiştirmiştir. Araplar tarafından MALATİYA adıyla anılan kent 1101 yılında Danişmentlilerin, 1105 yılında Anadolu Selçuklularının, 1399 yılında ise Osmanlıların eline geçmiştir. 1401 yılında Timur’un Ordusu tarafından yağmalanmıştır. Daha sonra Osmanlılarla Memluklular arasında çekişmeye konu olmuş ve Dulkadiroğlularının yönetimine girmiştir. 1515’de I. Selim’in Osmanlı topraklarına kattığı kent daha sonra Dulkadiriye Eyaletine bağlı Malatya Sancağı’nın merkezi yapılmıştır. Doğu Anadolu’daki Osmanlı Orduları Komutanı Hafız Mehmet Paşa karargâhını Harput’tan Malatya’ya taşıyınca halk kenti terk etmiş ve boş kalan evlere askerler yerleştirilince bağların yoğun olduğu ASPUZU yöresine giden halk daha sonra geri dönmemiş ve bu mahalde yeni Malatya gelişmeye başlamıştır. Ordu Eskimalatya’dan ayrılınca kent boş kalmış, halk harabeye dönmüş evlere dönmemiştir. 1839 Mayıs’ından sonra Eskimalatya; eski bir yerleşim birimi olarak varlığını sürdürmüştür. Cumhuriyet Dönemi’nde Malatya’nın il olmasından sonra Eskimalatya’da 1928 yılında belediye, 1932 yılında nahiye olmuştur. 1987 yılında Eskimalatya Belediyesi Encümeni’nin ittifakla aldığı kararla “ESKİMALATYA” ismi, ünlü İslam Komutanı ve Kahramanı Battalgazi’nin burada yaşamasından dolayı değiştirilerek  “BATTALGAZİ” olarak adlandırılmıştır. Battalgazi Kasabası 19/06/1987 tarih ve 3392 sayılı Kanun ile (04/07/1987 tarih ve 19507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) ilçe olmuş ve 01/05/1988 tarihinden itibaren İlçe olarak faaliyete başlamıştır.
06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun kapsamında, 30/03/2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nden sonra Malatya İli Büyükşehir kapsamına alınmış bununla beraber Battalgazi İlçesi’nin teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenleme ile İlçemizin mahalle sayısı 102; 2013 TÜİK verilerine göre nüfusu ise 297.806 olmuştur
   ENLEM-BOYLAM:
Battalgazi İlçesi; Malatya İli’nin kuzey doğusunda, kuzey yarımkürede 38–39 derecelik doğu meridyenleri ile 38–39 derecelik kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Battalgazi İlçe yüzölçümü 1.190,04km²’dir.
Doğusu           : Kale İlçesi (19 km.) ve Pütürge İlçesi (24 km.)
Batısı              : Yeşilyurt İlçesi        
Kuzeyi            : Yazıhan İlçesi ( 6 km.) ve Elazığ-Baskil İlçesi (20 km.)
Güneyi                        : Adıyaman/Sincik İlçesi (15 km.)
     DAĞLAR-OVALAR-AKARSULAR:
Yer şekilleri bakımından güneydoğu Torosların devamı olan Beydağları’nın çevrelediği Malatya Ovası’nın kuzeyinde yer almakta ve önemli bir dağı olmayıp tamamen düzlüktür. Önemli akarsuyu yoktur.
     JEOLOJİK YAPISI                            :
Malatya alanının III. çağda oluştuğu sanılmaktadır. Bosen, yaşlı Marn kireç taşı birimleriyle temsil edilmektedir. Faylı olup, ova içerisinde Neogen alt tabakalarda Piliye Kuvaterner-Yaşlı Konglomera birimi yer almakta, en geniş ve genç oluşukları kil-kum-çakıldan oluşan alüvyon toprak ile örtülüdür. Vadi içerisinde örtü birimi düşük kodlardadır. Malatya Ovası 1.500 metreyi aşan yükseklikteki sıradağlar ve yaylalar ile çevrilmiş olan genişçe bir çöküntü alanıdır. İlçemizden başlayarak Yazıhan ve Akçadağ ilçelerine kadar olan bölümde 50–60 metre kalınlıktaki Konglomera tabakaları yer almaktadır.
      İKLİMİ                                               :
Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer. Yağışları Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sağlar. Doğu Anadolu üzerinde bulunan basınç etkisiyle alçak basıncın hareketini ağırlaştırarak yağış alır. Yıllık sıcaklık ortalaması 13,5 derece civarında olup en sıcak günler haziran, temmuz, ağustos aylarında 35–40 derece olarak görülür. En çok yağış ilkbahar ve sonbahar aylarında olur. Yıllık ortalama yağış miktarı 400–500 mm’yi bulmaktadır. Deniz seviyesinden yükseklik 900 metredir.
 
 
SOSYAL VE İDARİ DURUM:
  NÜFUS DURUMU:
İlçemiz nüfusu 307.067 olup,nüfusun 152.612’si erkek ve 154.455’i kadındır. Nüfusun %50’i tarım, %35’i ticaret, %15’i diğer çeşitli işlerle uğraşmaktadır.
S.N
MAHALLE ADI
NÜFUSU
 
S.N
MAHALLE ADI
NÜFUSU
 
S.N
MAHALLE ADI
NÜFUSU
1
Adagören
96
35
Gülümuşağı
327
69
Meydanbaşı
2.861
2
Ağılyazı
210
36
Hacıabdi
11.791
70
Meydancık
148
3
Akpınar
1.557
37
Hacıhaliloğluçiftliği
540
71
Niyazi
1.876
4
Alacakapı
4.484
38
Hacıyusuflar
386
72
Nuriye
2.884
5
Alhanuşağı
171
39
Halfettin
1.865
73
Orduzu
14.440
6
Alişar
1.483
40
Hamidiye
1.818
74
Paşaköşkü
7.372
7
Aslanbey
5.788
41
Hanımınçiftliği
13.676
75
Pelitli
172
8
Ataköy
3.106
42
Hasanvarol
5.646
76
Sancaktar
2.080
9
Bağtepe
289
43
Hasırcılar
1.439
77
Saray
2.800
10
Bahçelievler
1.452
44
Hatunsuyu
5.502
78
Sarıcıoğlu
3.728
11
Başharık
15.224
45
Hidayet
6.325
79
Selçuklu
4.407
12
Battalgazi
4.596
46
Hisartepe
187
80
Sevildağ
13
13
Beydağı
1.268
47
İskender
4.610
81
Şehitfevzi
3.432
14
Beylerbaşı
1.443
48
İsmetiye
612
82
Şıkşık
642
15
Büyükhüseyinbey
1.210
49
İstiklal
4.548
83
Şifa
3.450
16
Büyükmustafapaşa
5.295
50
İzzetiye
1.252
84
Şişman
202
17
Boran
343
51
Kadıçayırı
513
85
Tandoğan
9.651
18
Bulgurlu
6.168
52
Kamıştaş
177
86
Tanışık
197
19
Bulutlu
160
53
Kapıkaya
242
87
Taştepe
4.761
20
Cevherizade
3.463
54
Karabağlar
2.337
88
Tokluca
196
21
Cirikpınar
2.482
55
Karagöz
221
89
Toptaş
1.303
22
Çamurlu
1.973
56
Karahan
1.573
90
Toygar
507
23
Çolaklı
267
57
Karakaşçiftliği
192
91
Uluköy
269
24
Çolakoğlu
495
58
Karaköy
387
92
Üçbağlar
5.507
25
Çöşnük
22.761
59
Karatepe
421
93
Üzümlü
398
26
Dabakhane
121
60
Kavaklıbağ
870
94
Yamaç
653
27
Dolamantepe
1.807
61
Kemerköprü
934
95
Yarımcahan
304
28
Düzyol
190
62
Kernek
6.415
96
Yaygın
853
29
Erenli (Bahri)
794
63
Küçükhüseyinbey
695
97
Yeni
947
30
Ferhadiye
2.657
64
Kırçuval
1.869
98
Yenice
202
31
Fırat
18.871
65
Küçükmustafapaşa
3.316
99
Yenihamam
151
32
Fırıncı
688
66
Kuluşağı
376
100
Yeniköy
228
33
Göller
242
67
Merdivenler
135
101
Yıldıztepe
3.258
34
Göztepe
10.295
68
Merkezbeydağı
11.571
102
Zafer
12.963
 
 İDARİ DURUM        :
            30/03/2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile beraber İlçemize bağlı mahalle sayısı 102 olmuştur.
SOSYAL DURUM    :
            Eskimalatya Türkler tarafından alındıktan sonra bölgeye Türk boyları yerleştirilmeye başlanmıştır. Bundan sonra hızla gelişen şehirde nüfusun büyük bir bölümü Türk ve Müslüman halktan meydana gelmiştir. 17 ve 18.yy’larda oldukça hareketli bir şehir görünümü alan Eskimalatya 19.yy’ın yarısına kadar bu hareketliliğini sürdürmüştür. 1838 yılında şehrin bugünkü Malatya’ya nakledilmesiyle sosyal yönden büyük bir gerileme başlamıştır. Bu durum yakın zamana kadar devam etmiştir. İlçe kurulduktan sonra sosyal yaşantı hızla gelişmeye ve değişmeye başlamıştır. İlçemize son yıllarda diğer şehirlerden, özellikle Adıyaman ve Şanlıurfa’dan büyük ölçüde göç olmakta ve çevre illerden gelen vatandaşlar “yarıcılık usulü” ile çiftçilik yapmak üzere İlçemize yerleşmektedirler. İlçe tarımsal sahaların çok olduğu geniş bir ova üzerine kurulmuştur. İlçemizde elektrik sorunu çözümlenmiştir. İlçemiz imar planı 30/05/1980 tarihinden itibaren uygulanmaya konulmuş olup, imarı yapılarak hizmete sunulmuştur. 30 Mart 2014 tarihli Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası Malatya İlinin büyükşehir statüsü kazanması ile birlikte İlçemizin şehir yapısı, ekonomik ve sosyal yapısı ile demografik yapısı büyük boyut kazanmıştır.