Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı
 
Batı’dan doğuya giden yollar üzerinde bir ‘’Han-ı Cedid’’. Battalgazi ilçesinde yer alan Kervansaray H.1047  (1637 miladi) IV. Murat Han’ın silahtarı Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde şöyle bahsetmektedir: ‘’En güzeli Sultan Murad Han’ın makbul veziri Silahtar Mustafa Paşa hanıdır. Yüz yetmiş odalı ve demir kapılıdır. Kubbelerle örtülmüş olup eşsiz bir handır. Kapısının üzerindeki tarihin son mısrasında; Oldu bu han-ı cedidaramgah-ı bi bedel. Dikdörtgen planlı, açık avlu ve kapalı (yazlık-kışlık) kısımlardan oluşan kervansarayın giriş kısmının üstünde merdivenle çıkılan bir mescit kısmı yer almaktadır. Üst örtü olarak sade ayaklar üstüne oturtulmuş tonozlar kullanılmıştır. Kesme taş ile örülmüş duvarların üst taraflarına pencereler açılarak hantal duvarlar hareketlendirilmiştir. Bazı araştırmacılar kervansarayın ticari amaçtan çok askeri amaçla yapıldığını yazmaktadır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2010 yılında restorasyonu biten yapının kitabeside Malatya Müzesinde alınarak yerine konulmuştur.