Battalgazi Kültür Sanat Merkezimiz, 2010 yılından itibaren Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayında hizmet vermekte olup Merkezimiz bünyesinde Geleneksel Türk Sanatları ve Modern Sanatlarda, farklı branşlarda ücretsiz kurslar verilmektedir.

Kurslarımız:  

TEZHİP

Metin, beyit, ferman, berat, risale ve Kuran-ı Kerim gibi yazma eserlerin etrafını; çeşitli motifler kullanmak suretiyle altınla süsleyerek yapılan sanatın ismidir. Tezhip sanatı dalında hocalarımız Hasan Hüseyin ASLAN ve Mustafa TÜRKER eğitim vermektedir.

 

 

OYMACILIK

Maden, taş, ağaç..vs gibi meddelerin yüzeylerini özel araç-gereçlerle oyarak veya delerekönceden tasarlanan şekil, motif ve cisimleri işleme sanatıdır. Ağaç ve taş parçalarına böyle şekil yapmaya"oyma" bu işle uğraşan kişiye "oymacı" yapılan sanata da oymacılık denmektedir. Oymacılık dalında hocamız heykeltraş Erkan ÜNSAL eğitim vermektedir.

 

 

SERAMİK

Su ile hamur haline getirilen bir çeşit topraktan yapılan, fırında pişirmek suretiyle sertleştirilip renklendirilen eşyaya ve bunları yapma sanatına verilen addır. Seramik dalında hocalarımız Gülçin MUTLU, Tuba ŞAHİN ve Soner ŞANLI eğitim vermektedir.

 

 

RESİM

Kültür ve Sanat Merkezimizde yağlı boya ve kara kalem resim kursları verilmektedir. Resim dalında hocalarımız, Salih ÇAKAR ve Yusuf ALKAN eğitim vermektedir.

 

 

DEKORATİF BEBEK YAPIMI

Başta bez olmak üzere, organik atık materyallerin kullanılmasıyla yapılan sanat türüdür. dekoratif Bebek Yapımı dalında hocamın Gül FIRAT eğitim vermektedir.

 

 

MİNYATÜR 

Kağıt, parşömen, fildişi...vs. gibi çeşitli malzeme üzerine küçük resim yapma sanatıdır. Yaygın mana itibariyle, matbaanın kullanılmaya başlamasından önce, el yazması kitapları süslemek için yapılan resim demektir. Latince miniare kelimesinden gelen minyatür, bu lisanda kırmızı ile kitabın başlıklarını yazmak manasını ifade eder. Geçen zaman içinde kitabı süsleyen resimlere minyatür denilmeye başlanmıştır. Minyatür Sanatı dalında hocalarımız Hasan Hüseyin ASLAN ve Mustafa TÜRKER eğitim vermektedir.

 

 

RÖLYEF TARZINDA HÜSN-Ü HAT

Bu çalışmlarda Hüsn-ü hat farklı bir tarzla gerçkelştirilmektedir. elle çizilen hat çalışmalarının üzerine, alçı-tutkal karışımı bir malzeme elde edilerek normal döküm yapılmaktadır. Sonraki aşamada el ile düzeltmeler eyapılarak hazırlanan rölyefler boyama safhasına gelir. Boyama safhasında ise zift kullanılarak farklı boyutlarda boyama yapılır. Rölyef tarzında Hüsn-ü Hat Sanatı dalında hocamız Metin YAYLAGÜL eğitim vermektedir.

 

 

MÜZİK

Kültür ve Sanat merkezimizde piyano, gitar ve bağlama kursları düzenlenmekte ve birçok öğrenci bu branşlarda kurs almaktadır. Piyano eğitimi dalında hocamız Elif Alev SANDIKÇI, bağlama ve gitar eğitimi dalında hocamız Ulaş KARATAŞ eğitim vermektedir.

 

 

HAT SANATI

Hat Sanatı Kuran-ı Kerim çevresinde oluşmuş güzel yazı sanatıdır. Bu sanat Arap harflerinin 6.YY ve 10.YY arasında geçirdiği bir gelişme döneminden sonra ortaya çıkmıştır. Hat, Arapça çizgi demektir. Hat Sanatı dalında hocalarımız, Hasan Hüseyin ASLAN  ve Metin YAYLAGÜL eğitim vermektedir.

 

 

EBRU SANATI

Kıvamı artırılmış bir suyun üzerine çeşitli toprak boyalar ile serpme yöntemi kullanılarak yapılan kağıt süsleme sanatıdır. Ebru Sanatı dalında hocamız Hasan Hüseyin ASLAN eğitim vermektedir.

 

 

DEKORATİF AHŞAP BOYAMA

Ahşap, cam, seramik, polyester ve seramik eşyalar üzerine çeşitli teknik ve malzemelerle yapılan süsleme sanatıdır. Dekoratif Ahşap Boyama Sanatı dalında hocamız Sabiha SAYDAM eğitim vermektedir.