MİRALAY ŞAH ALİ BEYCAMİİ (ALACAKAPI CAMİİ)

Şehrin sur kapısı; Alacakapı girişinde bulunan cami bu sebeple bu isimle alınmakla beraber, caminin, Seyyit Ömer ve Şah Ali Bey ismindeki şahıslar tarafından yaptırıldığı kitabesinde yazılıdır. Sonrada ilave edilen minarede bulunan kitabede 1592 tarihinde Seyyit Ömer, Şah Ali ve Seyyit Nebi Ahmed isimleri geçmektedir. Bunun bir tamir kitabesi olduğuve bu eserin Osmanlı devri öncesinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Günümüzdeki haliyle tarihi özelliğini yitirmiş olan bu cami derneği tarafından, 1998 yıllarında betonarme ilaveler yapılarak büyük oranda tarihi özelliğini kaybetmiştir.