NEFİSE HATUN KÜMBETİ (XV-XVI. YY)

Hz. Muhammed soyundan geldiği rivayet edilen bir şahsa ait kümbettir. Battalgazi ilçesinde Kanlı Kümbetin hemen yukarısında aynı yol güzergâhındadır.Kümbete ait tek kitabe, mezar üstünde yer alan şahide taşındaki kufi yazılı kitabe olup, basit bir tarzda işlenmiştir ve tarih içermez. İnşaat tekniğinden, en yakın benzer örneklerinin XIV.yy. ikinci yarısı ile XV. yy. yapılmış olmasından ve hemen yakında bulunan Kanlı Kümbet’in XIV-XVI. yüzyıllar arasına tarihlendirilmesinden dolayı; XV-XVI. yy’lar arasında tarihlendirilir. ‘’L’’ biçimli dört adet kapatılmış kubbe ile örtülü olan kare şeklindeki türbe yapısı, bu özelliği ile birlikte dışa açılan geniş ölçülü, pencere ya da kapı olarak da kabul edilemeyen geniş açıklıkların yer aldığı “Baldaken” tipindeki türbeler içinde değerlendirilir. Mevcut şekline göre altında kripta ( mezar hücresi) bulunmayan türbenin içinde, kesme taş zemine oturmuş şahidesi olan basit bir mezar yerleştirilmiş olup, içten kemer düzeyine kadar dıştan kubbe başlangıcına kadar düzgün kesme taş ile örülü, içte kemer düzeyinden sonra kubbe dahil tümüyle yatay örgü şeklinde istiflenmiş tuğla ile inşa edilmiştir. Yapı şekli Kanlı Kümbet şeklinde ise de, yapı malzemesi değişiktir. Kubbe iç kısmı pandantifli tuğla, türbenin dışında ve diğer kısımlarında düzgün kesme taş kullanılmıştır. Türbede; Emir Sührap Bey kızı Hacı Nefise Hatunun yatırı vardır. Peygamber sülalesinden olduğu rivayet edilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafında 2007 yılında onarımı tamamlanmıştır.